The Welsh version of SPCK's assemblies website is independently run and maintained by the St Mary's Centre, Llanfairfechan

Gwasanaethau Cyfredol (Cynradd)


Fersiynau Cymraeg
Teitl Cyfnod Allweddol

2014 RHAGFYR

 
Addfwynder:Ffrwythau'r Ysbryd Cyfnod Allweddol 1
Gadewch i ni fynd i Fethlehem! Ysgol Gyfan
Robin y Nadolig Cyntaf Ysgol Gyfan
Ddigwyddodd pethau ddim yn union fel y cynlluniwyd Ysgol Gyfan
Aros Cyfnod Allweddol 2
Wedi ein gwneud yn dda ac yn unigryw!
Ysgol Gyfan

2014 TACHWEDD

 
Cofio nawr Cyfnod Allweddol 2
Gadewch bethau fynd! Cyfnod Allweddol 2
Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 3 Ysgol Gyfan
Gobeithion a breuddwydion Ysgol Gyfan
Helo Sgryffi. Stori Sadrach Mesach ac Abednego Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Ffyddlondeb Ysgol Gyfan

2014 HYDREF

 
Cerdded yn y glaw Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Amynedd - Bywyd William Wilberforce Cyfnod Allweddol 2
Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 2 Cyfnod Allweddol 2
Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 1 Cyfnod Allweddol 2
Dysgwch bopeth allwch chi! Cyfnod Allweddol 2
'Helo Sgryffi!' Mr Neb? Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Cynhaeaf y gallwch chi ddibynnu arno Ysgol Gyfan

2014 MEDI

 
Y goeden ddiolch Cyfnod Allweddol 1
Cyfrif stoc Cyfnod Allweddol 2
Mae rhywun yn teimlo'n unig Cyfnod Allweddol 1
Gosod seiliau cadarn Ysgol Gyfan
Hunanreolaeth: Ffrwythau'r Ysbryd Ysgol Gyfan
Yr un fath ond yn wahanol Ysgol Gyfan
Enfys y cynhaeaf Ysgol Gyfan

2014 GORFFENNAF

 
Symud ymlaen Ysgol Gyfan
Mandela Cyfnod Allweddol 2
Gwneud tîm Cyfnod Allweddol 2
Ew! Mae'n boeth! Ysgol Gyfan
Helo, Sgryffi! Rhannu - y bachgen a roddodd ei bicnic i Iesu Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Helo, Sgryffi! Iesu a'r plant Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Newid a thyfu Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1

2014 MEHEFIN

 
Gwenau'r haf! Ysgol Gyfan
Dyfarnwr! Cyfnod Allweddol 2
Pentecost Cyfnod Allweddol 1
Pentecost Trydanol Cyfnod Allweddol 1/2
Anifeiliaid dewr Ysgol Gyfan
Y cyfan allan o un hedyn bach! Ysgol Gyfan

2014 MAI

 
Mr Stickability Ysgol Gyfan
Gwrthwynebiad Cyfnod Allweddol 2
Y mab colledig (Rhan 1) Cyfnod Allweddol 2
Y mab colledig (Rhan 2) Cyfnod Allweddol 2
Gwir gyfeillion Cyfnod Allweddol 1
Arhoswch! Ysgol Gyfan
Stori am ddwy chwaer Ysgol Gyfan
Celwyddau Ysgol Gyfan

2014 EBRILL

 
Yr unigryw fi Ysgol Gyfan
Shakespeare Cyfnod Allweddol 2
Lansiwch y Bad Achub Cyfnod Allweddol 2
Josie a Jake a'r Helfa Wyau Pasg Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
'Helo, Sgryffi!' Mae Iesu'n cael ei arestio a'i groeshoelio Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
'Helo, Sgryffi!' Hosanna! Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Bwydydd y Pasg! Ysgol Gyfan

2014 MAWRTH

 
Glanhau gwanwynol Ysgol Gyfan
Pretzels Ysgol Gyfan
Sul y Fam: meddyliwch o ddifri! Cyfnod Allweddol 2
Y Grawys Cyfnod Allweddol 2
Dim ond ychwanegu dwr Ysgol Gyfan
Hola Mohalla Ysgol Gyfan
Os gwelwch chi'n dda ga i grempog Ysgol Gyfan
Mam i lawer Cyfnod Allweddol 2

2014 CHWEFROR

 
Ubuntu Ysgol Gyfan
Caredigrwydd Dosbarth Derbyn
Pe bai'r fforest yn gallu siarad..... Cyfnod Allweddol 2
Pa mor uchel? Ysgol Gyfan
Pethau cuddiedig Cyfnod Allweddol 2
'Helo Sgryffi!' 'Mae arna i ofn' Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Peidiwch a bod ofn gofyn Cyfnod Allweddol 1/2
Bwlio Cyfnod Allweddol 2

2014 IONAWR

 
Bentley'r Bluen Eira Ysgol Gyfan
Pa hwyl, pa bryd Cyfnod Allweddol 2
Stori Josua a Jericho Ysgol Gyfan
'Helo, Sgryffi!' Dathlu! Cyfnod Allweddol 1
'Helo Sgryffi!' Y Baban Iesu Cyfnod Allweddol 1
Gadewch i ni beidio a gwneud llanast! Ysgol Gyfan
Democratiaeth greadigol! Cyfnod Allweddol 2
Dyma fi! Cyfnod Allweddol 1

2013

 
Oen bach y stabl Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Bwydydd araf Cyfnod Allweddol 2
Rhedeg i Ffwrdd Cyfnod Allweddol 2
Josie a Jake a'r llwyth trwm Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
'Helo, Sgryffi!' Y brenin newydd - stori Nadolig Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Cwis Nadolig Ysgol Gyfan
Dathlu'r Nadolig Ysgol Gyfan
Calendrau Adfent Ysgol Gyfan
Gweddiau dosbarth? Ysgol Gyfan
Dydi hyn ddim yn deg! Cyfnod Allweddol 2
Laserau a balwnau:Iesu yw goleunir byd Ysgol Gyfan
Her y Tri Chopa Ysgol Gyfan
'Helo, Sgryffi!' Addewid Duw - stori ar gyfer yr Adfent Cyfnod Allweddol 1
Josie a Jake a'r Camgymeriad Mawr Cyfnod Allweddol 1
Cofadeiladau Cyfnod Allweddol 2
Golchwch Eich Dwylo Cyfnod Allweddol 1
Fe Ddechreuodd Gyda Gwen Ysgol Gyfan
A Yw Hyn O Ddifrif Yn Amhosibl? Ysgol Gyfan
Pe Bawn I'n Gallu Llunio Deddf... Cyfnod Allweddol 2
'Helo Sgryffi' Cyfnod Allweddol 1
Eid Ul-Adha Cyfnod Allweddol 1
Dyddiau'r Hydref Cyfnod Allweddol 2
Aeddan Sant (Rhan 2) Ysgol Gyfan
Gweithio Gyd'an Gilydd Ysgol Gyfan
Ganesh Chaturthi Cyfnod Allweddol 2
Diolch Am Y Cynhaeaf Dosbarth Derbyn
Helo Sgryfii Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Helo Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Efeilliaid! Ysgol Gyfan
Ffoaduriaid Trefol 5 Ysgol Gyfan
Awdurdod Ysgol Gyfan
Alla I Ymddiried Ynoch Chi? Ysgol Gyfan
'Helo Sgryffi!' Cyfnod Allweddol 1
Yr Atgyfodiad A Mwy Cyfnod Allweddol 1
Yr Haf Yn Yr Ardd Cyfnod Allweddol 1
Heulwen Ysgol Gyfan
Ffoaduriaid Trefol 3 Ysgol Gyfan
Beth Pe Byddai Arweinwyr Gwledydd Y Byd  Yn Blant? Cyfnod Allweddol 2
Yr Esgyniad - Dydd Iau Dyrchafael Cyfnod Allweddol 2
Cydweddu Cyfnod Allweddol 2
Gryn Y Pentecost Ysgol Gyfan
Pentecost - Dechreuad Yr Eglwys Gristnogol Ysgol Gyfan
Pentecost 19 Mai 2013 Ysgol Gyfan
Esgyniad Baha' Ullah 29 Mai 2013 Cyfnod Allweddol 2
Ffoaduriaid Trefol 2 Ysgol Gyfan
Zartusht-No-Diso Cyfnod Allweddol 2
Baisakhi Ysgol Gyfan
Cathod Ysgol Gyfan
Duw Cyfnod Allweddol 2
Mahavira Jayanti Ysgol Gyfan
Gwyl Ridvan Ysgol Gyfan
Y Broga A Ddisgynnodd I'r Hufen Cyfnod Allweddol 2
Troi Dalen Newydd Yn Y Gwanwyn Ysgol Gyfan
Ffoaduriaid Trefol 1 Cyfnod Allweddol 2
Gwyl Fair Y Canhwyllau Ysgol Gyfan
Cyrraedd Nod Cyfnod Allweddol 2
Doeddwn I Ddim Yn Bwriadu Gwneud Hynny Cyfnod Allweddol 2
Dringodd Y Pry Copyn Cyfnod Allweddol 1
Arglwydd, Trugarha Cyfnod Allweddol 2
Gwyl Gristnogol Y Garawys Ysgol Gyfan
Gwyl Vasant Panchami Cyfnod Allweddol 2
Chwythu'r Chwiban Ysgol Gyfan
Mae Cerddoriaeth Yn Fy Helpu I Dyfu Ysgol Gyfan
Blwyddyn Newydd Ysgol Gyfan
Llythyrau Diolch Ysgol Gyfan
Grym Geiriau Cyfnod Allweddol 2
Tu Bishvat Ysgol Gyfan
Yr Ystwyll Ysgol Gyfan
Rwy'n Ofnus Ysgol Gyfan
Love Ysgol Gyfan

Archif >>