The Welsh version of SPCK's assemblies website is independently run and maintained by the St Mary's Centre, Llanfairfechan

Gwasanaethau Cyfredol (Cynradd)


Fersiynau Cymraeg
Teitl Cyfnod Allweddol

2016 Hydref

 
Diolch tymhorol Ysgol Gyfan
Mae anifeiliaid yn arbennig
Ysgol Gyfan
Rydw i angen y llyfr hwn!
Ysgol Gyfan
Rhan o deulu mawr
Ysgol Gyfan
Diolch am amser gwely Ysgol Gyfan
Golchwch eich dwylo!
Dosbarth Derbyn/Cyfnod Allweddol 1

2016 Medi

 
Gweithredoedd o gariad a charedigrwydd Ysgol Gyfan
Daliwch ati Ysgol Gyfan
Brenin o’r diwedd (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’)
Dosbarth Derbyn/Cyfnod Allweddol 1- Ysgolion Eglwys
Llawer o afalau! Cyfnod Allweddol 2
Pwysigrwydd bys bach y droed
Ysgol Gyfan
Mae’r Cynllun yn Datblygu
Ysgol Gyfan - Ysgolion Eglwys

2016 Gorffennaf

 
Nid aur yw popeth melyn Ysgol Gyfan
Peidiwch â barnu yn ôl yr olwg!
Ysgol Gyfan
Mae pob gweithred fach yn cyfrif
Ysgol Gyfan
Gwyliau i bawb! Ysgol Gyfan
Rydw i eisiau gweld! (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’ )
Dosbarth Derbyn/Cyfnod Allweddol 1- Ysgolion Eglwys
Ddim yr un fath, ond yn wahanol
Ysgol Gyfan

2016 Mehefin

 
Beth yw eich enw? Ysgol Gyfan
Mesur enfawr! Cyfnod Allweddol 2 - Ysgolion Eglwys
Trwy'r Amser Ysgol Gyfan
Yr adar yn canu Ysgol Gyfan
Ydych ch'n adeiladu'n dda Cyfnod Allweddol 2
Heddwch a'i symbolan Cyfnod Allweddol 2
Dwylo'n gweddio Cyfnod Allweddol 2

2016 MAI

 
Pecyn bwyd! Ysgol Gyfan
Sut ydych chi'n teimlo? Ysgol Gyfan
Daliwch ati! Ysgol Gyfan
Chwarae ein rhan Ysgol Gyfan
Yr haf yn yr ardd Ysgol Gyfan
Crym y gwynt (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’) Dosbarth Derbyn/Cyfnod Allweddol 1- Ysgolion Eglwys

2016 EBRILL

 
Rhyfeddodau'r Pasg! Ysgol Gyfan - Ysgolion Eglwys
Ffyddlondeb Ysgol Gyfan
Teimlo Bod Rhywun Eich Angen Cyfnod Allweddol 1
Gwneud pethau bychain Ysgol Gyfan
Creu Cerddoriaeth (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’) Dosbarth Derbyn/Cyfnod Allweddol 1- Ysgolion Eglwys
Heriau Newydd Ysgol Gyfan
Gofalu am bobl dlawd Ysgol Gyfan - Ysgolion Eglwys

2016 MAWRTH

 
Byddwch yn ddiolchgar Ysgol Gyfan
Byns y Grog ac Wyau Pasg Ysgol Gyfan
Llawer o oleuni Ysgol Gyfan - Ysgolion Eglwys
Cariad yw.... Ysgol Gyfan
Slinky Malinki Ysgol Gyfan
Beth sy'n gwneud ffrind da? Ysgol Gyfan - Ysgolion Eglwys
Grym geiriau Cyfnod Allweddol 2

2016 CHWEFROR

 

Peidiwch â barnu yn ôl yr ymddangosiad (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’)

Cyfnod Allweddol 1
Mae pwyntiau uchel ac isel mewn bywyd Ysgol Gyfan - Ysgolion Eglwys
Cael te efo fi? Cyfnod Allweddol 2
Gweddi'r Arglwydd Cyfnod Allweddol 2 - Ysgolion Eglwys
Pethau rhyfeddol wedi eu creu! Ysgol Gyfan - Ysgolion Eglwys

2016 IONAWR

 

Tân!

Ysgol Gyfan
Mae maddau'n bwysig Cyfnod Allweddol 1
Parchu Rheolau Ysgol Gyfan - Ysgolion Eglwys
Chwilio Cyfnod Allweddol 2

Pwysigrwydd dweud 'Diolch' (Gwasanaeth o’r gyfres ‘Helo Sgryffi’)

Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1
Yr unigolyn iawn i'r swydd Cyfnod Allweddol 2

2015 RHAGFYR

 
Cristingl Ysgol Gyfan
Josie, Jake a'r Cadwyni Papur Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1
Gwaith arbennig (Gwasanaeth o’r gyfres ‘Helo Sgryffi’) Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1– Ysgolion Eglwys
Negeseuwyr arbennig Ysgol Gyfan - Ysgolion Eglwys
Yr anrheg Nadolig orau (Gwasanaeth o’r gyfres ‘Helo Sgryffi’) Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1
Y noson cyn y Nadolig Ysgol Gyfan

2015 TACHWEDD

 
Ffrind Ffyddlon Ysgol Gyfan
Heddwch yr Adfent Ysgol Gyfan
Cyfrif i lawr at y Nadolig Cyfnod Allweddol 1– Ysgolion Eglwys
Galwad Dafydd Ysgol Gyfan - Ysgolion Eglwys
Cawl Pwmpen Ysgol Gyfan
Cofio Cyfnod Allweddol 2

2015 HYDREF

 
Llond bowlen o Gynhaeaf Ysgol Gyfan
Diolch am y Cynhaeaf Cyfnod Allweddol 1
Gideon yn gorchfygu’r Midianiaid (Gwasanaeth o’r gyfres ‘Helo Sgryffi’) Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1– Ysgolion Eglwys
Doethineb Solomon Cyfnod Allweddol 2 – Ysgolion Eglwys
Cerdded ar ddwr ac mewn dwr Ysgol Gyfan - Ysgolion Eglwys

2015 MEDI

 
Creawdwr Ffyddlon Cyfnod Allweddol 1
Llysiau'r Cynhaeaf Ysgol Gyfan
Rhesymau dros fod yn ostyngedig Cyfnod Allweddol 2
Rhedeg i ffwrdd: Stori Jona Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1
Camu i'r Anadnabyddus Cyfnod Allweddol 2
Dweud y gwir Cyfnod Allweddol 1/2 – Ysgolion Eglwys

2015 GORFFENNAF

 
Y tu ôl i’r llenni Ysgol Gyfan - Ysgolion Eglwys
Gwnewch bethau yn eich ffordd eich hun Ysgol Gyfan
Wynebu newid Ysgol Gyfan
Haf hapus! Ysgol Gyfan
Paratoi i symud ymlaen Cyfnod Allweddol 2 – Ysgolion Eglwys
Gwyliau'r haf Cyfnod Allweddol 2

2015 MEHEFIN

 
Arddangosfa o flodau Ysgol Gyfan
Mae’r byd yn hardd: stori’r creu Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1– Ysgolion Eglwys
Aw! Cyfnod Allweddol 2
Grym na allwch ei weld: Anadl a gwynt . . . ac ysbryd Cyfnod Allweddol 1
Adnabod dawn Ysgol Gyfan
Gwaith tîm Cyfnod Allweddol 1/2
Stori’r Deg o Wahangleifion Cyfnod Allweddol 1

2015 MAI

 

Mor ddoeth â ....

Cyfnod Allweddol 2

Dewrder i sefyll ar ben eich hun

Ysgol Gyfan
Maddeuant Ysgol Gyfan
‘Helo, Sgryffi!’ Tynnu waliau i lawr: Josua a Brwydr Jericho Cyfnod Allweddol 1
Cyfrifoldebau Ysgol Gyfan
Y peth real Ysgol Gyfan

2015 EBRILL

 
Helo, Sgryffi!’ Tristwch a hapusrwydd – gwasanaeth y Pasg
Cyfnod Allweddol 1
Dydi hyn ddim yn deg! Ysgol Gyfan
Y ffisig gorau Cyfnod Allweddol 2
Stori'r Pasg Cyfnod Allweddol 1
Esgidiau wedi eu gwneud i gerdded Ysgol Gyfan
Amser i wrando Cyfnod Allweddol 1/2

2015 MAWRTH

 
Adeiladwyr a theirw dur Cyfnod Allweddol 1
Cyngor da! Cyfnod Allweddol 2
Helo, Sgryffi!' Bywyd mwy teg: Iesu'n clirio'r deml Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Dwi'n hapus Cyfnod Allweddol 1
Gwneud penderfyniadau da Ysgol Gyfan
Pan fydd y dagrau'n llifo Cyfnod Allweddol 2

2015 CHWEFROR

 
Y Fonesig Vera Lynn Ysgol Gyfan
Esgusodion, Esgusodion! Ysgol Gyfan
Disgleirio Cyfnod Allweddol 1/2
Sir Nicholas Winton Cyfnod Allweddol 2
Rhywbeth da Ysgol Gyfan
Troi’n ôl Ysgol Gyfan

2015 IONAWR

 
Cyffwrdd, arogli, clywed, gweld, blasu Ysgol Gyfan
Dechreuadau newydd Ysgol Gyfan
Rhoddwyr llawen Ysgol Gyfan
Cist drysor yn llawn gemau gwerthfawr Ysgol Gyfan
Diwrnod gwych wedi'i wneud hyd yn oed yn well Ysgol Gyfan
Newid i fod yn berson gwahanol Cyfnod Allweddol 2

2014 RHAGFYR

 
Addfwynder:Ffrwythau'r Ysbryd Cyfnod Allweddol 1
Gadewch i ni fynd i Fethlehem! Ysgol Gyfan
Robin y Nadolig Cyntaf Ysgol Gyfan
Ddigwyddodd pethau ddim yn union fel y cynlluniwyd Ysgol Gyfan
Aros Cyfnod Allweddol 2
Wedi ein gwneud yn dda ac yn unigryw!
Ysgol Gyfan

2014 TACHWEDD

 
Cofio nawr Cyfnod Allweddol 2
Gadewch bethau fynd! Cyfnod Allweddol 2
Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 3 Ysgol Gyfan
Gobeithion a breuddwydion Ysgol Gyfan
Helo Sgryffi. Stori Sadrach Mesach ac Abednego Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Ffyddlondeb Ysgol Gyfan

2014 HYDREF

 
Cerdded yn y glaw Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Amynedd - Bywyd William Wilberforce Cyfnod Allweddol 2
Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 2 Cyfnod Allweddol 2
Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 1 Cyfnod Allweddol 2
Dysgwch bopeth allwch chi! Cyfnod Allweddol 2
'Helo Sgryffi!' Mr Neb? Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Cynhaeaf y gallwch chi ddibynnu arno Ysgol Gyfan

2014 MEDI

 
Y goeden ddiolch Cyfnod Allweddol 1
Cyfrif stoc Cyfnod Allweddol 2
Mae rhywun yn teimlo'n unig Cyfnod Allweddol 1
Gosod seiliau cadarn Ysgol Gyfan
Hunanreolaeth: Ffrwythau'r Ysbryd Ysgol Gyfan
Yr un fath ond yn wahanol Ysgol Gyfan
Enfys y cynhaeaf Ysgol Gyfan

2014 GORFFENNAF

 
Symud ymlaen Ysgol Gyfan
Mandela Cyfnod Allweddol 2
Gwneud tîm Cyfnod Allweddol 2
Ew! Mae'n boeth! Ysgol Gyfan
Helo, Sgryffi! Rhannu - y bachgen a roddodd ei bicnic i Iesu Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Helo, Sgryffi! Iesu a'r plant Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Newid a thyfu Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1

2014 MEHEFIN

 
Gwenau'r haf! Ysgol Gyfan
Dyfarnwr! Cyfnod Allweddol 2
Pentecost Cyfnod Allweddol 1
Pentecost Trydanol Cyfnod Allweddol 1/2
Anifeiliaid dewr Ysgol Gyfan
Y cyfan allan o un hedyn bach! Ysgol Gyfan

2014 MAI

 
Mr Stickability Ysgol Gyfan
Gwrthwynebiad Cyfnod Allweddol 2
Y mab colledig (Rhan 1) Cyfnod Allweddol 2
Y mab colledig (Rhan 2) Cyfnod Allweddol 2
Gwir gyfeillion Cyfnod Allweddol 1
Arhoswch! Ysgol Gyfan
Stori am ddwy chwaer Ysgol Gyfan
Celwyddau Ysgol Gyfan

2014 EBRILL

 
Yr unigryw fi Ysgol Gyfan
Shakespeare Cyfnod Allweddol 2
Lansiwch y Bad Achub Cyfnod Allweddol 2
Josie a Jake a'r Helfa Wyau Pasg Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
'Helo, Sgryffi!' Mae Iesu'n cael ei arestio a'i groeshoelio Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
'Helo, Sgryffi!' Hosanna! Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Bwydydd y Pasg! Ysgol Gyfan

2014 MAWRTH

 
Glanhau gwanwynol Ysgol Gyfan
Pretzels Ysgol Gyfan
Sul y Fam: meddyliwch o ddifri! Cyfnod Allweddol 2
Y Grawys Cyfnod Allweddol 2
Dim ond ychwanegu dwr Ysgol Gyfan
Hola Mohalla Ysgol Gyfan
Os gwelwch chi'n dda ga i grempog Ysgol Gyfan
Mam i lawer Cyfnod Allweddol 2

2014 CHWEFROR

 
Ubuntu Ysgol Gyfan
Caredigrwydd Dosbarth Derbyn
Pe bai'r fforest yn gallu siarad..... Cyfnod Allweddol 2
Pa mor uchel? Ysgol Gyfan
Pethau cuddiedig Cyfnod Allweddol 2
'Helo Sgryffi!' 'Mae arna i ofn' Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Peidiwch a bod ofn gofyn Cyfnod Allweddol 1/2
Bwlio Cyfnod Allweddol 2

2014 IONAWR

 
Bentley'r Bluen Eira Ysgol Gyfan
Pa hwyl, pa bryd Cyfnod Allweddol 2
Stori Josua a Jericho Ysgol Gyfan
'Helo, Sgryffi!' Dathlu! Cyfnod Allweddol 1
'Helo Sgryffi!' Y Baban Iesu Cyfnod Allweddol 1
Gadewch i ni beidio a gwneud llanast! Ysgol Gyfan
Democratiaeth greadigol! Cyfnod Allweddol 2
Dyma fi! Cyfnod Allweddol 1

2013

 
Oen bach y stabl Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Bwydydd araf Cyfnod Allweddol 2
Rhedeg i Ffwrdd Cyfnod Allweddol 2
Josie a Jake a'r llwyth trwm Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
'Helo, Sgryffi!' Y brenin newydd - stori Nadolig Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Cwis Nadolig Ysgol Gyfan
Dathlu'r Nadolig Ysgol Gyfan
Calendrau Adfent Ysgol Gyfan
Gweddiau dosbarth? Ysgol Gyfan
Dydi hyn ddim yn deg! Cyfnod Allweddol 2
Laserau a balwnau:Iesu yw goleunir byd Ysgol Gyfan
Her y Tri Chopa Ysgol Gyfan
'Helo, Sgryffi!' Addewid Duw - stori ar gyfer yr Adfent Cyfnod Allweddol 1
Josie a Jake a'r Camgymeriad Mawr Cyfnod Allweddol 1
Cofadeiladau Cyfnod Allweddol 2
Golchwch Eich Dwylo Cyfnod Allweddol 1
Fe Ddechreuodd Gyda Gwen Ysgol Gyfan
A Yw Hyn O Ddifrif Yn Amhosibl? Ysgol Gyfan
Pe Bawn I'n Gallu Llunio Deddf... Cyfnod Allweddol 2
'Helo Sgryffi' Cyfnod Allweddol 1
Eid Ul-Adha Cyfnod Allweddol 1
Dyddiau'r Hydref Cyfnod Allweddol 2
Aeddan Sant (Rhan 2) Ysgol Gyfan
Gweithio Gyd'an Gilydd Ysgol Gyfan
Ganesh Chaturthi Cyfnod Allweddol 2
Diolch Am Y Cynhaeaf Dosbarth Derbyn
Helo Sgryfii Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Helo Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Efeilliaid! Ysgol Gyfan
Ffoaduriaid Trefol 5 Ysgol Gyfan
Awdurdod Ysgol Gyfan
Alla I Ymddiried Ynoch Chi? Ysgol Gyfan
'Helo Sgryffi!' Cyfnod Allweddol 1
Yr Atgyfodiad A Mwy Cyfnod Allweddol 1
Yr Haf Yn Yr Ardd Cyfnod Allweddol 1
Heulwen Ysgol Gyfan
Ffoaduriaid Trefol 3 Ysgol Gyfan
Beth Pe Byddai Arweinwyr Gwledydd Y Byd  Yn Blant? Cyfnod Allweddol 2
Yr Esgyniad - Dydd Iau Dyrchafael Cyfnod Allweddol 2
Cydweddu Cyfnod Allweddol 2
Gryn Y Pentecost Ysgol Gyfan
Pentecost - Dechreuad Yr Eglwys Gristnogol Ysgol Gyfan
Pentecost 19 Mai 2013 Ysgol Gyfan
Esgyniad Baha' Ullah 29 Mai 2013 Cyfnod Allweddol 2
Ffoaduriaid Trefol 2 Ysgol Gyfan
Zartusht-No-Diso Cyfnod Allweddol 2
Baisakhi Ysgol Gyfan
Cathod Ysgol Gyfan
Duw Cyfnod Allweddol 2
Mahavira Jayanti Ysgol Gyfan
Gwyl Ridvan Ysgol Gyfan
Y Broga A Ddisgynnodd I'r Hufen Cyfnod Allweddol 2
Troi Dalen Newydd Yn Y Gwanwyn Ysgol Gyfan
Ffoaduriaid Trefol 1 Cyfnod Allweddol 2
Gwyl Fair Y Canhwyllau Ysgol Gyfan
Cyrraedd Nod Cyfnod Allweddol 2
Doeddwn I Ddim Yn Bwriadu Gwneud Hynny Cyfnod Allweddol 2
Dringodd Y Pry Copyn Cyfnod Allweddol 1
Arglwydd, Trugarha Cyfnod Allweddol 2
Gwyl Gristnogol Y Garawys Ysgol Gyfan
Gwyl Vasant Panchami Cyfnod Allweddol 2
Chwythu'r Chwiban Ysgol Gyfan
Mae Cerddoriaeth Yn Fy Helpu I Dyfu Ysgol Gyfan
Blwyddyn Newydd Ysgol Gyfan
Llythyrau Diolch Ysgol Gyfan
Grym Geiriau Cyfnod Allweddol 2
Tu Bishvat Ysgol Gyfan
Yr Ystwyll Ysgol Gyfan
Rwy'n Ofnus Ysgol Gyfan
Love Ysgol Gyfan

Archif >>