The Welsh version of SPCK's assemblies website is independently run and maintained by the St Mary's Centre, Llanfairfechan

Gwasanaethau Cyfredol (Cynradd)


Fersiynau Cymraeg
Teitl Cyfnod Allweddol

2015 MAWRTH

 
Adeiladwyr a theirw dur Cyfnod Allweddol 1
Cyngor da! Cyfnod Allweddol 2
Helo, Sgryffi!' Bywyd mwy teg: Iesu'n clirio'r deml Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Dwi'n hapus Cyfnod Allweddol 1
Gwneud penderfyniadau da Ysgol Gyfan
Pan fydd y dagrau'n llifo Cyfnod Allweddol 2

2015 CHWEFROR

 
Y Fonesig Vera Lynn Ysgol Gyfan
Esgusodion, Esgusodion! Ysgol Gyfan
Disgleirio Cyfnod Allweddol 1/2
Sir Nicholas Winton Cyfnod Allweddol 2
Rhywbeth da Ysgol Gyfan
Troi’n ôl Ysgol Gyfan

2015 IONAWR

 
Cyffwrdd, arogli, clywed, gweld, blasu Ysgol Gyfan
Dechreuadau newydd Ysgol Gyfan
Rhoddwyr llawen Ysgol Gyfan
Cist drysor yn llawn gemau gwerthfawr Ysgol Gyfan
Diwrnod gwych wedi'i wneud hyd yn oed yn well Ysgol Gyfan
Newid i fod yn berson gwahanol Cyfnod Allweddol 2

2014 RHAGFYR

 
Addfwynder:Ffrwythau'r Ysbryd Cyfnod Allweddol 1
Gadewch i ni fynd i Fethlehem! Ysgol Gyfan
Robin y Nadolig Cyntaf Ysgol Gyfan
Ddigwyddodd pethau ddim yn union fel y cynlluniwyd Ysgol Gyfan
Aros Cyfnod Allweddol 2
Wedi ein gwneud yn dda ac yn unigryw!
Ysgol Gyfan

2014 TACHWEDD

 
Cofio nawr Cyfnod Allweddol 2
Gadewch bethau fynd! Cyfnod Allweddol 2
Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 3 Ysgol Gyfan
Gobeithion a breuddwydion Ysgol Gyfan
Helo Sgryffi. Stori Sadrach Mesach ac Abednego Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Ffyddlondeb Ysgol Gyfan

2014 HYDREF

 
Cerdded yn y glaw Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Amynedd - Bywyd William Wilberforce Cyfnod Allweddol 2
Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 2 Cyfnod Allweddol 2
Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 1 Cyfnod Allweddol 2
Dysgwch bopeth allwch chi! Cyfnod Allweddol 2
'Helo Sgryffi!' Mr Neb? Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Cynhaeaf y gallwch chi ddibynnu arno Ysgol Gyfan

2014 MEDI

 
Y goeden ddiolch Cyfnod Allweddol 1
Cyfrif stoc Cyfnod Allweddol 2
Mae rhywun yn teimlo'n unig Cyfnod Allweddol 1
Gosod seiliau cadarn Ysgol Gyfan
Hunanreolaeth: Ffrwythau'r Ysbryd Ysgol Gyfan
Yr un fath ond yn wahanol Ysgol Gyfan
Enfys y cynhaeaf Ysgol Gyfan

2014 GORFFENNAF

 
Symud ymlaen Ysgol Gyfan
Mandela Cyfnod Allweddol 2
Gwneud tîm Cyfnod Allweddol 2
Ew! Mae'n boeth! Ysgol Gyfan
Helo, Sgryffi! Rhannu - y bachgen a roddodd ei bicnic i Iesu Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Helo, Sgryffi! Iesu a'r plant Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Newid a thyfu Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1

2014 MEHEFIN

 
Gwenau'r haf! Ysgol Gyfan
Dyfarnwr! Cyfnod Allweddol 2
Pentecost Cyfnod Allweddol 1
Pentecost Trydanol Cyfnod Allweddol 1/2
Anifeiliaid dewr Ysgol Gyfan
Y cyfan allan o un hedyn bach! Ysgol Gyfan

2014 MAI

 
Mr Stickability Ysgol Gyfan
Gwrthwynebiad Cyfnod Allweddol 2
Y mab colledig (Rhan 1) Cyfnod Allweddol 2
Y mab colledig (Rhan 2) Cyfnod Allweddol 2
Gwir gyfeillion Cyfnod Allweddol 1
Arhoswch! Ysgol Gyfan
Stori am ddwy chwaer Ysgol Gyfan
Celwyddau Ysgol Gyfan

2014 EBRILL

 
Yr unigryw fi Ysgol Gyfan
Shakespeare Cyfnod Allweddol 2
Lansiwch y Bad Achub Cyfnod Allweddol 2
Josie a Jake a'r Helfa Wyau Pasg Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
'Helo, Sgryffi!' Mae Iesu'n cael ei arestio a'i groeshoelio Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
'Helo, Sgryffi!' Hosanna! Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Bwydydd y Pasg! Ysgol Gyfan

2014 MAWRTH

 
Glanhau gwanwynol Ysgol Gyfan
Pretzels Ysgol Gyfan
Sul y Fam: meddyliwch o ddifri! Cyfnod Allweddol 2
Y Grawys Cyfnod Allweddol 2
Dim ond ychwanegu dwr Ysgol Gyfan
Hola Mohalla Ysgol Gyfan
Os gwelwch chi'n dda ga i grempog Ysgol Gyfan
Mam i lawer Cyfnod Allweddol 2

2014 CHWEFROR

 
Ubuntu Ysgol Gyfan
Caredigrwydd Dosbarth Derbyn
Pe bai'r fforest yn gallu siarad..... Cyfnod Allweddol 2
Pa mor uchel? Ysgol Gyfan
Pethau cuddiedig Cyfnod Allweddol 2
'Helo Sgryffi!' 'Mae arna i ofn' Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Peidiwch a bod ofn gofyn Cyfnod Allweddol 1/2
Bwlio Cyfnod Allweddol 2

2014 IONAWR

 
Bentley'r Bluen Eira Ysgol Gyfan
Pa hwyl, pa bryd Cyfnod Allweddol 2
Stori Josua a Jericho Ysgol Gyfan
'Helo, Sgryffi!' Dathlu! Cyfnod Allweddol 1
'Helo Sgryffi!' Y Baban Iesu Cyfnod Allweddol 1
Gadewch i ni beidio a gwneud llanast! Ysgol Gyfan
Democratiaeth greadigol! Cyfnod Allweddol 2
Dyma fi! Cyfnod Allweddol 1

2013

 
Oen bach y stabl Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Bwydydd araf Cyfnod Allweddol 2
Rhedeg i Ffwrdd Cyfnod Allweddol 2
Josie a Jake a'r llwyth trwm Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
'Helo, Sgryffi!' Y brenin newydd - stori Nadolig Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Cwis Nadolig Ysgol Gyfan
Dathlu'r Nadolig Ysgol Gyfan
Calendrau Adfent Ysgol Gyfan
Gweddiau dosbarth? Ysgol Gyfan
Dydi hyn ddim yn deg! Cyfnod Allweddol 2
Laserau a balwnau:Iesu yw goleunir byd Ysgol Gyfan
Her y Tri Chopa Ysgol Gyfan
'Helo, Sgryffi!' Addewid Duw - stori ar gyfer yr Adfent Cyfnod Allweddol 1
Josie a Jake a'r Camgymeriad Mawr Cyfnod Allweddol 1
Cofadeiladau Cyfnod Allweddol 2
Golchwch Eich Dwylo Cyfnod Allweddol 1
Fe Ddechreuodd Gyda Gwen Ysgol Gyfan
A Yw Hyn O Ddifrif Yn Amhosibl? Ysgol Gyfan
Pe Bawn I'n Gallu Llunio Deddf... Cyfnod Allweddol 2
'Helo Sgryffi' Cyfnod Allweddol 1
Eid Ul-Adha Cyfnod Allweddol 1
Dyddiau'r Hydref Cyfnod Allweddol 2
Aeddan Sant (Rhan 2) Ysgol Gyfan
Gweithio Gyd'an Gilydd Ysgol Gyfan
Ganesh Chaturthi Cyfnod Allweddol 2
Diolch Am Y Cynhaeaf Dosbarth Derbyn
Helo Sgryfii Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Helo Dosbarth Derbyn a Cyfnod Allweddol 1
Efeilliaid! Ysgol Gyfan
Ffoaduriaid Trefol 5 Ysgol Gyfan
Awdurdod Ysgol Gyfan
Alla I Ymddiried Ynoch Chi? Ysgol Gyfan
'Helo Sgryffi!' Cyfnod Allweddol 1
Yr Atgyfodiad A Mwy Cyfnod Allweddol 1
Yr Haf Yn Yr Ardd Cyfnod Allweddol 1
Heulwen Ysgol Gyfan
Ffoaduriaid Trefol 3 Ysgol Gyfan
Beth Pe Byddai Arweinwyr Gwledydd Y Byd  Yn Blant? Cyfnod Allweddol 2
Yr Esgyniad - Dydd Iau Dyrchafael Cyfnod Allweddol 2
Cydweddu Cyfnod Allweddol 2
Gryn Y Pentecost Ysgol Gyfan
Pentecost - Dechreuad Yr Eglwys Gristnogol Ysgol Gyfan
Pentecost 19 Mai 2013 Ysgol Gyfan
Esgyniad Baha' Ullah 29 Mai 2013 Cyfnod Allweddol 2
Ffoaduriaid Trefol 2 Ysgol Gyfan
Zartusht-No-Diso Cyfnod Allweddol 2
Baisakhi Ysgol Gyfan
Cathod Ysgol Gyfan
Duw Cyfnod Allweddol 2
Mahavira Jayanti Ysgol Gyfan
Gwyl Ridvan Ysgol Gyfan
Y Broga A Ddisgynnodd I'r Hufen Cyfnod Allweddol 2
Troi Dalen Newydd Yn Y Gwanwyn Ysgol Gyfan
Ffoaduriaid Trefol 1 Cyfnod Allweddol 2
Gwyl Fair Y Canhwyllau Ysgol Gyfan
Cyrraedd Nod Cyfnod Allweddol 2
Doeddwn I Ddim Yn Bwriadu Gwneud Hynny Cyfnod Allweddol 2
Dringodd Y Pry Copyn Cyfnod Allweddol 1
Arglwydd, Trugarha Cyfnod Allweddol 2
Gwyl Gristnogol Y Garawys Ysgol Gyfan
Gwyl Vasant Panchami Cyfnod Allweddol 2
Chwythu'r Chwiban Ysgol Gyfan
Mae Cerddoriaeth Yn Fy Helpu I Dyfu Ysgol Gyfan
Blwyddyn Newydd Ysgol Gyfan
Llythyrau Diolch Ysgol Gyfan
Grym Geiriau Cyfnod Allweddol 2
Tu Bishvat Ysgol Gyfan
Yr Ystwyll Ysgol Gyfan
Rwy'n Ofnus Ysgol Gyfan
Love Ysgol Gyfan

Archif >>